Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zostań technikiem

Kadra projektu

„Zostań technikiem

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

 • Koordynator Projektu – Hanna Rzepka
 • Asystent Koordynatora Projektu – Marzena Kwiecińska
 • Specjalista do spraw rozliczeń finansowych – Jadwiga Niewęgłowska


Nauczyciele prowadzący zajęcia:

 • Przedmioty zawodowe grupy ochrony środowiska – Edyta Grabowska
 • Przedmioty zawodowe grupy handlowej – Justyna Serek
 • Przedmioty zawodowe grupy informatycznej – Jadwiga Duda
 • Matematyka – Wiesława Jedynak
 • Przedsiębiorczość – Michał Młodawski
 • Język angielski zawodowy – Małgorzata Hampel

 

Lista uczniów Technikum Informatycznego, którzy zgłosili się do udziału w realizacji
PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM” w roku szkolnym 2010/2011

 

 

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2

 

 

BENEFICJENT:

Powiat Konecki / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Stąporkowie

LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Numer projektu WND-POKL.09.02.00-23-013/09
Tytuł projektu „Zostań technikiem”

 

Nazwa formy wsparcia

Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego

Powiat/Miejsce organizacja szkolenia (dokładny adres)

konecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Termin formy wsparcia Od 01.10.2010 r. do 30.04.2011 r.

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Uwagi

1

BROŻYNA Anna

TH

2

DAJCZER Kacper

TI

3

DOMAGAŁA Anna

TH

4

GĄGOLEWSKI Bartłomiej

TI

5

GRABUSIŃSKI Piotr

TI

6

KNAPCZYK Anita

TH

7

KOWALCZYK Mariola

TH

8

KOZŁOWSKI Szymon

TI

9

KRAKOWIAK Konrad

TI

10

KRAKOWIAK Krystian

TH

11

KRAWCZYK Marcin

TI

12

LISOWSKA Jowita

TH

13

MASTALERZ Michał

TI

14

MISIOWIEC Karolina

TH

15

PARADA Mateusz

TH

16 PIETRAS Anna

TH

17

POKUSA Jacek

TI

18

POKUSA Michał

TI

19

POŁEĆ Mateusz

TI

20

ŻELICHOWSKA Alicja

TI

 

BENEFICJENT:

 

Powiat Konecki / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie

LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

 

Numer projektu WND-POKL.09.02.00-23-013/09
Tytuł projektu „Zostań technikiem”

 

Nazwa formy wsparcia

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Powiat/Miejsce organizacja szkolenia (dokładny adres)

konecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Termin formy wsparcia Od 01.10.2010 r. do 30.04.2011 r.

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Uwagi

1

DAJCZER Kacper

TI

2

GĄGOLEWSKI Bartłomiej

TI

3

GONCIARZ Tomasz

TOŚ

4

GRABUSIŃSKI Piotr

TI

5

JAKUBOWSKA Weronika

TOŚ

6

KALEMBA Agnieszka

TH

7

KOWALCZYK Mariola

TH

8

KOZŁOWSKI Szymon

TI

9

KRAKOWIAK Krystian

TH

Lista uczniów Technikum Informatycznego, którzy zgłosili się do udziału w realizacji
PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM” w roku szkolnym 2009/2010

 

 

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Dąbrowski Mateusz

IV TI

Fatel Karol

IV TI

Jedynak Michał

IV TI

Kaczmarczyk Mateusz

IV TI

Kozłowski Wojciech

IV TI

Krawczyk Marcin

III TI

Krzemiński Adam

IV TI

Moczarski Karol

IV TI

Sionkowski Łukasz

IV TI

Ścibisz Kamil

IV TI

Telecki Mateusz

IV TI

Żelichowska Alicja

III TI

Lista uczniów Technikum Informatycznego,
którzy zakwalifikowali się do realizacji zajęć
w ramach

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Dąbrowski Mateusz

IV TI

Fatel Karol

IV TI

Jedynak Michał

IV TI

Kaczmarczyk Mateusz

IV TI

Kozłowski Wojciech

IV TI

Krzemiński Adam

IV TI

Moczarski Karol

IV TI

Sionkowski Łukasz

IV TI

Ścibisz Kamil

IV TI

Telecki Mateusz

IV TI

Lista rezerwowa uczniów Technikum 

Informatycznego

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Krawczyk Marcin

III TI

Żelichowska Alicja

III TI

Lista uczniów Technikum Ochrony Środowiska, którzy zgłosili się do udziału w realizacji

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Brzeziński Mateusz

IV TOŚ

Fitas Mateusz

IV TOŚ

Garbacz Michał

IV TOŚ

Krakowiak Krystian

IV TOŚ

Kwaśniewska Joanna

III TOŚ

Laskowska Anna

IV TOŚ

Młynarczyk Anna

IV TOŚ

Nowobilska Iwona

IV TOŚ

Ogonowska Angelika

III TOŚ

Lista uczniów Technikum Ochrony Środowiska,
którzy zakwalifikowali się do realizacji zajęć
w ramach

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Brzeziński Mateusz

IV TOŚ

Fitas Mateusz

IV TOŚ

Garbacz Michał

IV TOŚ

Krakowiak Krystian

IV TOŚ

Laskowska Anna

IV TOŚ

Młynarczyk Anna

IV TOŚ

Nowobilska Iwona

IV TOŚ

Lista rezerwowa uczniów Technikum Ochrony Środowiska

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Kwaśniewska Joanna

III TOŚ

Ogonowska Angelika

III TOŚ

Lista uczniów Technikum Handlowego, którzy zgłosili się do udziału w realizacji

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Kaczmarczyk Justyna

IV TH

Kalemba Agnieszka

III TH

Kołodziej Żaneta

IV TH

Kołodziej Mateusz

IV TH

Lisowska Jowita

III TH

Piętak Michał

IV TH

Stępień Mateusz

IV TH

Wydra Karol

IV TH

Żak Wojciech

IV TH

Lista uczniów Technikum Handlowego,
którzy zakwalifikowali się do realizacji zajęć
w ramach

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Kaczmarczyk Justyna

IV TH

Kołodziej Żaneta

IV TH

Kołodziej Mateusz

IV TH

Piętak Michał

IV TH

Stępień Mateusz

IV TH

Wydra Karol

IV TH

Żak Wojciech

IV TH

Lista rezerwowa uczniów Technikum Handlowego

PROJEKTU „ZOSTAŃ TECHNIKIEM”

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2
Nr umowy: UDA-POKL.09.0200-26-013/09-00

Imię i nazwisko

Klasa

Kalemba Agnieszka

III TH

Lisowska Jowita

III TH

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie realizował dwuletni projekt zProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Projekt zatytułowany „Zostań technikiem” ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego a w efekcie zdawalności egzaminów zawodowych.
W roku 2009/2010 projektem objęta była 24-osobowa grupa uczniów z klas technikum kształcącego w zawodach: technik handlowiec, technik ochrony środowiska i technik informatyk. W roku 2010/2011 projekt realizowało 44 uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji według opracowanego regulaminu. Młodzież w ramach projektu brała udział w dodatkowych zajęciach z przedmiotów zawodowych grupy handlowej, informatycznej i ochrony środowiska, a także w lekcjach matematyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego zawodowego. W miesiącu wrześniu2010, zgodnie z harmonogramem, zakupione zostały książki i materiały biurowe. Następnie przekazano je każdemu z uczestników projektu. Od 1 października zajęcia były prowadzone przez:
mgr Edytę Grabowską, mgr Justynę Serek, mgr Jadwigę Dudę, mgr Wiesławę Jedynak, mgr Małgorzatę Hampel oraz mgr inż. Michała Młodawskiego.

Nad całością realizacji zadań w ramach projektu czuwała kadra: koordynator – mgr Hanna Rzepka i asystent koordynatora – mgr inż. Marzena Kwiecińska. Stronę finansową kontrolowała mgr Jadwiga Niewęgłowska.

Młodzież zachęcona przez starszych kolegów z zapałem przystąpiła do udziału w zajęciach projektowych. Uczniowie, odpowiednio wyposażeni w pomoce dydaktyczne, uznali, iż realizacja projektu korzystnie wpłynęła na zdawalność egzaminu zawodowego. Potwierdzili to absolwenci z roku 2009/2010, którzy osiągnęli wyższe wyniki w nauce.

„Zostań technikiem” zdecydowanie zwiększył szanse na otrzymanie dyplomu technika i kwalifikacji zawodowych dla każdego uczestnika tego projektu.

Dziękujemy wszystkim absolwentom za wspólny udział w projekcje i życzymy powodzenia na dalszej drodze ścieżki zawodowej!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska, pozyskał fundusze z programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Zespół nauczycielski w składzie: mgr Hanna Rzepka – ówcześnie wicedyrektor szkoły oraz mgr inż. Marzena Kwiecińska, mgr Justyna Serek, mgr Jadwiga Duda oraz mgr Edyta Grabowska opracowały projekt pod tytułem Zostań technikiem”. Celem projektu było podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych i rozwój kompetencji kluczowych wpływających na jakość kształcenia zawodowego.


Skierowany on był do uczniów klas maturalnych technikum kształcącego w zawodach:

 

 • technik handlowiec
 • technik ochrony środowiska
 • technik informatyk

 
Projekt ten realizowany był w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011.

Kadrę projektu stanowił zespół nauczycieli tutejszej szkoły. Koordynatorem projektu była mgr Hanna Rzepka – ówcześnie wicedyrektor szkoły, asystentem – mgr inż. Marzena Kwiecińska natomiast funkcję księgowej projektu sprawowała mgr Jadwiga Niewęgłowska. Zajęcia prowadzili następujący nauczyciele: zajęcia grupy handlowej – mgr Justyna Serek, zajęcia grupy informatycznej – mgr Jadwiga Duda, zajęcia grupy ochrony środowiska – mgr Edyta Grabowska, matematyki – mgr Wiesława Jedynak, języka angielskiego zawodowego – mgr Małgorzata Hampel, przedsiębiorczości – mgr inż. Michał Młodawski.

Kwota uzyskanej dotacji wynosiła ponad 158 tys. zł. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły przygotowujących do egzaminu zawodowego z przedmiotów zawodowych grupy ochrony środowiska, grupy handlowej, grupy informatycznej, matematyki, przedsiębiorczości oraz języka angielskiego zawodowego. Uczniowie uczestniczący w projekcie wyposażeni zostali w materiały biurowe oraz podręczniki i książki ułatwiające im przygotowanie się do tego ważnego egzaminu. Aby uatrakcyjnić prowadzenie zajęć zostały zakupione również programy multimedialne i graficzne z zakresu informatyki i przedsiębiorczości, które wzbogaciły i unowocześniły bazę szkoły.

Projekt ten był jednym z 25 projektów realizowanych w województwie świętokrzyskim w ramach Działania 9.2.

 

 

 

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!