Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Regulamin konkursu „Moje wymarzone miejsce pracy”

Konkurs realizowany w ramach grantu na realizację projektu na rzecz lokalnego rynku pracy w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”
I. Informacje ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Stąporkowie przy udziale Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica oraz Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie.

2. Uczestnicy konkursu przedstawią wymarzone miejsce pracy w dowolnej formie, np. prezentacji multimedialnej, filmiku, zdjęć, prac plastycznych.

II. Cele projektu:

1. Wywołanie wśród uczniów refleksji na temat własnej kariery.

2. Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej gospodarki rynkowej, jak również popularyzacja zawodów przyszłościowych.

3. Rozszerzenie doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ukierunkowanie młodzieży w gimnazjach do wyboru zawodu zgodnego z ich predyspozycjami zawodowymi.

4. Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

5. Przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania dalszego kształcenia w klasach technikalnych kształcących w zawodach informatycznym i biznesowo-logistycznym.

6. Przygotowanie młodzieży do odnalezienia się na rynku pracy i kształtowanie umiejętności korzystania z informacji płynącej z rynku pracy.

7. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas szkoleń i warsztatów przeprowadzanych w ramach grantu oraz projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także spotkań z młodymi profesjonalistami w ramach wykorzystanego dla celów grantu projektu „Link do przyszłości”.

8. Zapoznanie uczniów ze stronami internetowymi popularyzującymi rynek pracy oraz nowoczesnymi narzędziami pomagającymi w określeniu predyspozycji zawodowych, np. Praca Enter.

9. Kontynuowanie współpracy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami szkół gimnazjalnych w procesie kształcenia uzdolnionej młodzieży.

III. Uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie, którzy biorą udział w grancie w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” (50 uczniów z III klas Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie oraz 50 uczniów z I i II klas technikum o kierunku informatycznym i biznesowo-logistycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Stąporkowie).

2. Uczniowie mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w zespołach 2 lub 3 osobowych.

IV. Zasady konkursu:

1. Konkurs trwa od 2 lutego do 12 maja 2014 r.

2. Prezentacja multimedialna lub film powinny trwać maksymalnie do 3 minut.
Seria zdjęć powinna zawierać maksymalnie 10 wydrukowanych fotografii
formacie A’5, praca plastyczna (forma dowolna)

3. Prezentacja w formacie *.ppt (zgodny z Power Point 97- 2003).

4. Prezentacje multimedialne, film lub zdjęcia każdego zespołu muszą być oddzielnie nagrane na płytę i podpisane (jeden zespół = prezentacja; jeden zespół = film, jeden zespół = seria zdjęć na płycie w formacie jpg, jeden zespół = jedna praca plastyczna). Dotyczy również prac wykonanych indywidualnie.

5. Prace należy złożyć do Biblioteki Publicznej w Stąporkowie do dnia 12.05.2014 r. do godz. 16. Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

6. Oceny prezentacji dokonuje jury w składzie: przedstawiciel biblioteki, nauczyciele przedmiotów ekonomiczno-logistycznych oraz informatycznych, doradca zawodowy WUP oraz przedstawiciel Urzędu Miasta.

7. Organizator zapewnia sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, ekran) do przedstawienia prezentacji.

V. Podsumowanie konkursu:

1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane przez autorów podczas podsumowania projektu „Rozpracuj to z biblioteką”. Nagrody zapewnia organizator.

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!