Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Podaruj „Staszicowi” 1% podatku.

Podaruj „Staszicowi” 1% podatku.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Staszic” działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie zwraca się z prośbą o odpis 1% podatku na nr KRS 0000416460. Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, a w szczególności różnych form zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

Dziękujemy!

pobrane

Uczniowski klub sportowy „Staszic”.

Uczniowski Klub Sportowy „STASZIC” działający przy Zespóle Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców uczniów oraz pracowników tej szkoły. Założony został w marcu 2000 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: Bożeny Hozer i Roberta Kusztala. W kwietniu 2012 roku klub został wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000416460 jako  organizacja pożytku publicznego.

 

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

 

Zarząd UKS ,,Staszic”:

 • Prezes: Bożena Hozer
 • Sekretarz: Robert Kusztal
 • Członkowie: Jadwiga Niewęgłowska, Renata Lisowska, Jacek Ryś.

Komisja Rewizyjna UKS ,,Staszic”:

 • Przewodniczący: Dariusz Młodawski,
 • Sekretarz: Jolanta Wyciszkiewicz,
 • Członek: Małgorzata Góral

 

Uczniowski Klub Sportowy „Staszic” realizuje swoje cele statutowe  poprzez:

 1. Prowadzenie i zarządzanie programową działalnością klubową we współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie oraz z lokalnymi organizacjami sportowo – turystycznymi działającymi w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Organizowanie szkolnych, międzyszkolnych oraz środowiskowych zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 3. Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno-sportowych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 4. Organizowanie imprez sprawnościowych upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz ratownictwa, obrony ludności cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i obronności państwa.
 5. Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób dorosłych, w szczególności dla nauczycieli i rodziców uczniów.
 6. Organizowanie we współpracy z Radą Pedagogiczną dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, a także kursów z zakresu dyscyplin sportowych nie realizowanych na zajęciach wychowania fizycznego.
 7. Sprawowanie patronatu organizacyjnego nad prowadzonymi w szkole klasami sportowymi i mundurowymi.
 8. Popularyzowanie za pośrednictwem gazetki szkolnej, lokalnej prasy, strony internetowej tradycji sportowych, ze szczególnym podkreśleniem osiągnięć UKS ,,Staszic”.
 9. Organizowanie zajęć szkoleniowych dla młodzieży przygotowujących do samodzielnego organizowania i prowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych w sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych.
 10. Kontynuowanie bieżącej współpracy z gimnazjami, Miejskim Klubem Sportowym oraz Stąporkowską Sekcją Karate – Kyokushin.

Klub opiera swą działalność na :

 • społecznej pracy swoich członków i sympatyków ,
 • pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 • bazie sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych,
 • dotacjach z jednostek samorządowych i rządowych,
 • darowiznach.

Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, ul. Staszica 4, tel. (41) 374144, fax. (41) 3741802, e-mail: [email protected].

 Aby zobaczyć statut UKS Staszic kliknij tutaj
close

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!