Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Piękne jest to co w Nas zostało

Bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze,

Które z lat upływem staje się piękniejsze,

I najcudowniejszą mają ją w pamięci,

Nie CI, co tu chodzą – ale ABSOLWENCI.

 „Piękne jest to, co w nas zostało”

– przygotowania do obchodów jubileuszu 70 – lecia szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, obchodzi w tym roku jubileusz 70 – lecia swojego istnienia. Będzie to okazja do wspomnienia czasów, które choć minęły, zawsze pozostaną w pamięci.

Rys historyczny

Placówka rozpoczęła swą działalność w 1947 roku jako Szkoła Przemysłowa Zakładów Odlewniczych w Wołowie (Stąporkowie). W 1973 r. oddano do użytku budynek dydaktyczny przy ul. Stanisława Staszica (aktualny budynek szkoły). W 1977 r. Zespołowi Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Niekłań” nadano imię Stanisława Staszica. W 1984 r. z budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Staporkowie przeniesiono Liceum Ogólnokształcące do obiektów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica oraz utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Liceum Ogólnokształcącego. W 1993 r. powstał Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica jako zbiorczy zakład szkolny obejmujący wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Stąporkowie. Chcąc nadążyć za wciąż rozwijającymi się gałęziami przemysłu i techniki w ZSP otwierano nowe kierunki kształcenia m.in. Liceum Zawodowe, Liceum Handlowe, Liceum Techniczne, Technikum Handlowe, Technikum Informatyczne, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Logistyczne. W szkole działało także Policealne Studium Zawodowe.

Obecnie szkoła oferuje kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Informatycznym, Technikum Handlowym i Technikum Logistycznym.

Do dziś naszą szkołę ukończyło około sześciu tysięcy absolwentów. Wśród nich są min. księża, lekarze, inżynierowie, leśnicy, dziennikarze, politycy. Są także i nauczyciele, niektórzy z nich pracują w ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. Wśród absolwentów są i tacy, którzy stworzyli swoiste społeczności skupione wokół Naszej Szkoły.  Organizują oni klasowe zjazdy i spotkania, na których wspominają dawne czasy spędzone w naszej szkole oraz zmiany w niej zachodzące.

O szkole

Stawiamy sobie do realizacji wciąż nowe zadania, a szkoła rozwija się i jest coraz bardziej nowoczesna. Placówka szczyci się laureatami i finalistami konkursów, zawodów i olimpiad na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym, a także stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Szkoła otrzymała Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” posiada również certyfikat „Szkoła z Klasą”, „Szkoła bez korepetycji”. Nasza placówka należy również do Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej uzyskaliśmy bardzo wysoki poziom spełniania wymagań dydaktyczno – wychowawczych. Uroczystego przyjęcia szkoły do grona członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek dokonał Świętokrzyski Kurator Oświaty. Od 2005r., szkoła nawiązuje nowe – międzynarodowe znajomości w ramach realizacji programów: Sokrates Comenius, Comenius, AIESEC, Erasmus +.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży w taki sposób, by osiągała najlepsze, zgodne ze swymi możliwościami, wyniki w nauce. Ponadto każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i pasje. To szkoła, w której jest miejsce nie tylko dla doskonałych, ale również i dla tych, którzy pragną na miarę swoich sił zdobyć średnie wykształcenie. W osiąganiu tego celu pomaga dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, którzy  na co dzień są życzliwymi opiekunami i przewodnikami. 

Obchody Jubileuszu 70 – lecia.

Obchody jubileuszu są ważne dla uczniów, absolwentów, rodziców, społeczności lokalnej, ale również dla nas  – nauczycieli i pracowników – mówi Hanna Rzepka, dyrektor szkoły. Naszą intencją jest, aby absolwenci i lokalna społeczność pamiętali o naszej placówce i odwiedzali ją. Chcielibyśmy także, żeby z nami współpracowali przy realizacji różnych inicjatyw. Pragniemy pokazać, że dorobek ludzi związanych z Naszą Szkołą został zachowany i my go kontynuujemy najlepiej, jak potrafimy.

Do przygotowania uroczystych obchodów został powołany Komitet Organizacyjny w składzie: Hanna Rzepka – dyrektor szkoły, Bożena Młodawska, Dorota Kosierkiewicz, Anna Misiowiec – nauczycielki ZSP absolwentki szkoły, Dorota Łukomska (Burmistrz Stąporkowa) , dr Katarzyna Bernat (dziennikarka Radio eM Kielce, wykładowca UJK Kielce) Czesław Kurcbart (Członek Zarządu Rady Powiatu), Mateusz Zawada (student Psychologii UJK Kielce) – absolwenci szkoły, Michał Młodawski – były nauczyciel ZSP, Wanda Wróbel, Małgorzata Dudzik – rodzice uczniów, absolwentki szkoły. Celem działań organizatorów jest połączenie przeszłości z teraźniejszością, stworzenie okazji do spotkania wszystkich tych, którzy kiedyś tworzyli i nadal tworzą historię ZSP im. Stanisława Staszica  w Stąporkowie.

Uroczyste obchody 70 – lecia, zaplanowane zostały na 30 września 2017 roku. O godzinie 9.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Stąporkowie odbędzie się Msza Święta koncelebrowana przez księży – absolwentów szkoły w intencji uczniów, absolwentów, pracowników i emerytowanych nauczycieli szkoły.  Następnie o godzinie 11.00 odbędzie się część oficjalna i artystyczna. W programie pt. „Wróćmy pamięcią, powtórzmy czas”, wystąpią absolwenci szkoły, którzy swoim talentem muzycznym i teatralnym niejednokrotnie wpisali się w historię szkoły. W dalszej części goście udadzą się na poczęstunek i na spotkania do sal w gronie dawnych kolegów i nauczycieli. O godzinie 19.00 w sali bankietowej Ośrodka Wypoczynkowego WAKO w Czarnieckiej Górze odbędzie się Bal Absolwentów. 1 października o godzinie 16.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie, szkolny zespół teatralny „Alter ego” wystawi sztukę „Ciach w piach, czyli tango z Mrożkiem”.

Pragniemy, aby ta uroczystość była dla społeczności związanej ze szkołą spotkaniem wielu pokoleń i dostarczyła nam okazji do wspomnień, ogromnych wzruszeń, ale i radości – mówią organizatorki imprezy.

Honorowy patronat nad obchodami objęli: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,  Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Bogdan Soboń – Starosta Konecki. Swój udział w obchodach zapowiedziała pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski.

Zapraszamy serdecznie absolwentów naszej szkoły do udziału w uroczystych obchodach jubileuszu 70 – lecia. Na stronie internetowej szkoły w zakładce Jubileusz 70 – lecia znajdują się szczegóły obchodów i formularz zgłoszeniowy. Prosimy o przesłanie wypełnionych informacji na adres mailowy: [email protected]

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Anna Misiowiec

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!