Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Oferta edukacyjna

GIMNAZJALISTO!… Kim chcesz być za kilka lat?…

Myśląc o skutecznej edukacji wybierz:

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

,,Szkoła z przyszłością, innowacyjna i otwarta na Twoje potrzeby!”

Oferuje Ci:

 Liceum Ogólnokształcące – cykl kształcenia 3 lata:

Proponujemy naukę przedmiotów rozszerzonych w grupach:

 • NOWOŚĆ – klasa inżynieryjno – techniczna (matematyka, przedmioty przyrodnicze),
 • administracyjno – prawna (historia, wos, geografia; dodatkowo elementy prawa, ekonomia w praktyce),
 • psychologiczno – medyczna (chemia, biologia; dodatkowo elementy fizyki medycznej, biochemia),
 • NOWOŚĆ – edukator zdrowia – innowacja pedagogiczna (zajęcia: fitness, zumba),
 • humanistyczno – lingwistyczna,
 • NOWOŚĆ – Innowacja pedagogiczna – Bliskość i dystans, Kulturowe różnice między narodami: Brytyjskim, Polskim i Niemieckim.

 Technikum – cykl kształcenia 4 lata

TECHNIK INFORMATYK – kształci specjalistów w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz wykorzystania i zarządzania nowoczesnymi technologiami informatycznymi (IT). Daje szerokie perspektywy zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie usług informatycznych.

Kwalifikacje w ramach zawodu Technik Informatyk:

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

NOWOŚĆ – Powstanie Akademii CISCO działającej na poziomie IT Essentials (warsztaty informatyczne).

TECHNIK HANDLOWIEC Grupa biznesowa – najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Kształci przyszłych menedżerów, właścicieli firm oraz umożliwia pracę w zakresie: prowadzenia księgowości, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, marketingu i reklamy, magazyniera, przedstawiciela handlowego.

Daje możliwość prowadzenia własnej działalności.

Kwalifikacje w ramach zawodu Technik Handlowiec:

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży.
 • A.22. Prowadzenie działalności handlowej.

NOWOŚĆ – Innowacja pedagogiczna – Usługi turystyczne.

TECHNIK LOGISTYK – kształci w zakresie planowania i kontrolowania dystrybucji towarów, obsługi zamówień i transportu. Umożliwia pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych oraz pozwala prowadzić własną działalność w zakresie usług logistycznych.

Kwalifikacje w ramach zawodu Technik Logistyk:

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
 • A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

NOWOŚĆ – Innowacja pedagogiczna – Logistyka w pożarnictwie.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – umożliwia wykorzystanie nabytych umiejętności na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, reklamy, agenta reklamowego, projektowania grafiki, organizatora działań promocyjnych, pracownika biura ogłoszeń.

Kwalifikacje w ramach zawodu Technik Organizacji Reklamy:

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

 Nasza kadra to:

 •  wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów: egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach.

Dla uczniów organizujemy między innymi:

 • zagraniczne praktyki zawodowe,
 • płatne staże krajowe,
 • bezpłatny kurs narciarski,
 • zajęcia prowadzone przez studentów z różnych krajów w ramach programu AISEC,
 • kurs rysunku technicznego,
 • zajęcia taneczne,
 • kurs operatora wózków jezdniowych,
 • kurs pomocy przedmedycznej,
 • warsztaty u pracodawców w ramach innowacji pedagogicznych,
 • zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych,
 • wycieczki międzynarodowe, krajoznawcze, przedmiotowe,
 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin zawodowy),
 • kursy języków obcych: hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego,

Zapewniamy:

 • stypendium Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów,
 • realizację indywidualnych programów nauczania z uczniami zdolnymi oraz zajęć rozwijających pasje,
 • realizację zajęć wyrównawczych.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!