Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Mobilni Technicy Erasmus+ – o projekcie

W nowym roku szkolnym 2016/17 uczniowie Technikum w ZSP im St. Staszica w Stąporkowie wezmą udział w projekcie „Mobilni technicy” w ramach programu Erasmus+.
Po przeprowadzonej rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 40 uczniów z obecnych klas pierwszych i drugich Technikum: 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i 20 uczniów w zawodzie technik logistyk. Kryteria uwzględnione podczas rekrutacji to: średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z języka obcego, zachowanie ucznia.
Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywanie przyszłego zawodu.

Uczniowie naszej szkoły w okresie od 30.10.2016r. do 25.11.2016r. odbędą 4-tygodniowe praktyki w niemieckich przedsiębiorstwa koło Lipska w Saksonii. Opiekę nad uczniami, w czasie pobytu w Niemczech poza godzinami praktyk będą sprawować nauczyciele naszej szkoły, a w czasie praktyki niemieccy opiekunowie.

W ramach programu praktyk dla zawodu technik logistyk zostały przewidziane między innymi takie zagadnienia jak:

 • Zapoznanie ze strukturą logistyczna firmy.
 • Zasady użytkowania pomieszczeń magazynowych i gospodarczych, zapoznanie z wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń.
 • Zapoznanie z metodami nadzoru transportu towarów.
 • Zapoznanie się ze standardami organizacji transportu w firmie oraz ze standardami tworzenia i przechowywania dokumentacji technicznej.
 • Asystowanie w przyjmowaniu towarów do magazynu sklepowego, obserwacja pracy logistyka.
 • Samodzielna obsługa urządzeń do transportu towarów wewnątrz sklepu.
 • Asystowanie w przygotowaniu towarów do transportu z uwzględnieniem dokumentacji technicznej.

Natomiast w programie praktyk dla zawodu technik informatyk znajdują się miedzy innymi następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do instalacji, konfiguracji i zarządzania mniejszymi sieciami oraz praktyczne ćwiczenia w tym zakresie.
 • Wprowadzenie do instalacji złożonych.
 • Wprowadzenie do homogenicznych i heterogenicznych sieci komputerowych.
 • Wstęp do posługiwania się narzędziami administracyjnymi (Telnet, SSH  itd.).
 • Wprowadzenie do instalacji i konfiguracji serwera sieciowego (ćwiczenia praktyczne).
 • Instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem Windows 2000/2003.
 • System operacyjny LINUX.
 • Wprowadzenie do konfigurowania interfejsów operatorów sieciowych, integrowanie komputera typu PC w sieci lokalnej LAN.
 • Projektowanie w kodzie HTML i formatowanie w CSS itd.

Poza czasem poświęconym na pracę uczniowie będą mieli możliwość poznanie najciekawszych miejsc Saksonii. W ramach pobytu zaplanowano wycieczki do Lipska, dwudniową wycieczkę do Berlina oraz do Drezna. Udział w zagranicznej praktyce umożliwi uczniom zdobycie nowych umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych, a także radzenia sobie w nowym środowisku pracy. Zagraniczne praktyki zawodowe poprzedzone będą zajęcia językowymi i kulturowymi przygotowującymi uczniów do pobytu w Niemczech.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!