Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

0

Ogłoszenie

Redaktor naczelny 28 kwietnia 2019

O G Ł O S Z E N I E !

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 46 poz. 432 ze zmianami).

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

29 , 30 kwiecień, 2 maj 2019 – w godzinach dyżurów nauczycieli odbywają się konsultacje dla uczniów klas maturalnych i pozostałych klas oraz zajęcia sportowe.

6, 7, 8 maj 2019 – odbywają się matury pisemne z przedmiotów obowiązkowych.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!