Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

0

Jak zdobywamy doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą? Realizacja programów unijnych.

Redaktor naczelny 23 kwietnia 2019

Począwszy od roku 2016/17 aż do dziś, uczniowie Technikum we wszystkich kształconych zawodach tj. technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec realizują projekty w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Do nich należą projekty:

 • Mobilni technicy” – udział 40 uczniów w czterotygodniowej praktyce zawodowej w Niemczech w Lipsku
 • „Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie” – 20 uczniów odbyło praktykę zawodową we Włoszech w Parmie
 • „Przez mobilność do kariery” – w maju 2019 r. 25 uczniów wyjedzie na praktykę do Bolonii we Włoszech.

Równolegle ze współpracą międzynarodową przebiega współpraca z polskimi przedsiębiorcami w ramach realizowanych projektów unijnych:

 • „Nowoczesna szkoła zawodowa – Nowoczesny region” – udział wzięło 20 techników informatyków
 • „Nowa jakość kształcenia efektem zatrudnienia” – 20 techników zrealizowało projekt
 • „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” – 20 uczestników realizuje zadania projektowe.

Wszystkie projekty mają na celu:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego ukierunkowanego na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
 • jak najlepsze przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania przyszłego zawodu.

Korzyści dla uczniów:

 • udział w powyższych projektach jest bezpłatny i w 100% finansowany ze środków europejskich,
 • stypendia stażowe dla każdego ucznia,
 • organizacja bezpłatnych zajęć z języka angielskiego i matematyki,
 • udział w specjalistycznych kursach zawodowych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • pomoce dydaktyczne i materiały biurowe,
 • doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Opracowała: Jadwiga Duda

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!