Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

0

Przez mobilność do kariery

Redaktor naczelny 28 października 2018

„Przez mobilność do kariery” to kolejny projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Stąporkowie przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Uczniowie naszej szkoły (25 osób) kształcący się w kierunkach technik informatyk, technik handlowiec i technik logistyk odbędą zagraniczny staż we Włoszech w terminie 06.05.2019 – 31.05.2019. Organizacją pobytu zajmie się nasz partner – firma IFOM z Bolonii. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych młodych osób, zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie praktycznych umiejętności i zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców.

Udział w zagranicznej mobilności pozwoli uczniom poznać zasady funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw za granic ą, zwiększyć szanse na regionalnym i europejskim rynku pracy. Niezwykle istotne znaczenie ma dla uczniów możliwość poznania nowych kultur, zwiększenie otwartości i przełamanie barier kulturowych. Uczestnicy projektu będą mieli szansę rozwinąć swoje zainteresowania, utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności, zwiększyć umiejętność komunikowania się w języku obcym. Przede wszystkim jednak zwiększy się motywacja młodych ludzi do dalszego rozwoju zawodowego, osobistego, konieczności uczenia się przez całe życie, doskonalenia kompetencji interpersonalnych i społecznych.

Każdy z uczestników projektu odbędzie przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne, które pozwoli im lepiej przygotować się do udziały w zagranicznej mobilności. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie uczniom tematyki wiązanej z obyczajowością, kulturą, przynależnością rasową, religią oraz zwyczajami panującymi we Włoszech. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się także na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin ośrodka. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w obcym międzynarodowym środowisku. Zajęcia będą się koncentrowały na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawaniu uczuć, emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów, asertywności.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!