Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

0

Podsumowanie programu Erasmus +

Redaktor naczelny 5 lutego 2018

Dnia 17.01.2018 r. w ramach spotkania z rodzicami, zorganizowano w naszej szkole podsumowanie programu Erasmus +.

W pierwszej części spotkania zakończono projekt „Mobilni technicy” realizowany w roku szkolnym 2016/2017, przez 40 uczniów klasy 3 technikum, kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik informatyk. Odbywali oni  praktyki zawodowe w Niemczech, w Lipsku. Uczniom klasy 3 technikum, którzy uczestniczyli w projekcie „Mobilni technicy”,  pani dyrektor wręczyła  certyfikaty i zaświadczenia  w języku niemieckim potwierdzające odbycie praktyk zagranicznych. oraz europejskie paszporty umiejętności tzw. Europassy. Umożliwiają one obywatelom Unii Europejskej przedstawienie nabytych umiejętności i kwalifikacji w jasny i zrozumiały sposób w całej Europie. Następnie podsumowania zagranicznych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie”, realizowanego w roku szkolnym 2017/2018 dokonali uczniowie klasy 2 technikum, kształcący się w zawodach: technik handlowiec i technik informatyk. 20 z nich odbyło praktyki zawodowe we włoskiej Parmie. W czasie pokazu prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Wiktora Szafrańskiego i Mikołaja Szcześniaka zaprezentowali rodzicom, nauczycielom i uczniom miejsca odbywania praktyk we Włoszech. Młodzież przedstawiła zdjęcia z wycieczek do Mediolanu i Wenecji oraz uroki Parmy. Wycieczki te były realizowane w ramach części kulturowej projektu. W prezentacji nie zabrakło również refleksji uczniów, na temat  korzyści uzyskanych podczas udziału w projekcie. Zacytowano je z napisanych przez uczestników opinii ewaluacyjnych.

Dopełnieniem projektu stała się także wystawa przedstawiająca włoskie zabytki i smaki, jak również przepiękne zdjęcia autorstwa Wiktora Szafrańskiego zatytułowane „Italia w obiektywie”, które można zobaczyć na szkolnych korytarzach.

Na zakończenie pani dyrektor Hanna Rzepka podziękowała wszystkim nauczycielom sprawującym opiekę nad uczniami w czasie odbywania praktyk. Słowa wdzięczności skierowała do koordynatora obu projektów, pana Karola Banasika. Następnie wszyscy uczestnicy projektu wraz z opiekunami i panią dyrektor zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Podsumowanie Erasmus PLUS 2018 (1)

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!