Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

0

Spotkania z uczniami i rodzicami w ramach projektu „Mobilni Technicy” programu Erasmus+

Redaktor naczelny 4 listopada 2016

Odbyły się dwa wspólne spotkania organizacyjne dla uczniów i ich rodziców prowadzone przez kadrę projektu: dyrektora szkoły Hannę Rzepkę, koordynatora projektu Karola Banasika oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych realizujących wspólnie z uczniami projekt.

I spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 07.09.2016 r. Na spotkaniu tym uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu i ich rodzice zostali poinformowani o celu i sposobie realizacji projektu. Podano harmonogram zajęć organizowanych w ramach wsparcia językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz podział uczniów na grupy wg zawodu i znajomości języka niemieckiego. Uczniowie i rodzice zostali zapoznani także z przebiegiem praktyki oraz umiejętnościami i wiadomościami jakie zdobędą po jej odbyciu. Podpisali także umowy o odbyciu praktyki, porozumienia o programie zajęć oraz deklaracje o uczestnictwie w projekcie.

Wszyscy zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi jej przebiegu oraz z atrakcjami jakie ich czekają na miejscu.

Najważniejsze informacje uczniowie otrzymali na piśmie.

II spotkanie informacyjne miało miejsce 26.10.

Po zrealizowaniu części przygotowującej, a przed samym wyjazdem na praktyki odbyło się drugie spotkanie organizacyjne. W czasie spotkania uczniowie otrzymali certyfikaty ze wsparcia językowego, pedagogicznego i kulturowego.

Wszyscy uczniowie i rodzice zostali zapoznani z regulaminem ośrodka Vitalis goszczącego uczniów, a także z zarządzeniem dyrektora dotyczącym organizacji praktyk zagranicznych.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na właściwe zachowanie uczniów, przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły oraz regulaminów i zasad zwartych w wyżej wymienionych dokumentach. Zostały omówione wszystkie kwestie organizacyjne związane z podróżą i pobytem młodzieży na praktykach, na które uczniowie oczekują z niecierpliwością. Rodzice otrzymali odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania.

Przed spotkaniem technicy logistycy otrzymali obuwie ochronne oraz spodnie robocze zamówione specjalnie na potrzeby praktyki. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali promocyjne koszulki, które na pewno zobaczymy podczas relacji młodzieży z wyjazdu.

 

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!