Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

0

Pozostałe wydarzenia

Redaktor naczelny 9 listopada 2013

Dla powodzian

Nasza szkoła nie pozostała obojętna na losy ludzi poszkodowanych w wyniku powodzi, która dotknęła nasz kraj. W dniach 9 – 11 czerwca 2010 r. na terenie szkoły przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz osób, które ucierpiały w wyniku kataklizmu. Młodzież i pracownicy szkoły jak zawsze aktywnie włączyli się w zorganizowaną akcję. Kwestę przeprowadzili Iwona Kijanka i Karol Wnuk – uczniowie klasy IIa LO. Zebraną kwotę w wysokości 371,84 zł przekazano na konto Caritasu. Ponadto cała szkoła wspiera akcję „Dla powodzian” wysyłając sms-y POMAGAM na nr 72052.
Nad całością jak zawsze czuwają opiekunki Szkolnego Koła PCK: mgr Jadwiga Duda oraz mgr inż. Marzena Kwiecińska a także pedagog szkolny mgr Jolanta Wyciszkiewicz.

Program profilaktyczny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie w roku szkolnym 2009/2010 realizował program profilaktyczny „DLACZEGO?”, którego celem było zwrócenie uwagi na zjawisko handlu dziećmi. W ramach jego realizacji uczniowie klas pierwszych i drugich pod opieką pani mgr Katarzyny Rupniewskiej przygotowali prace plastyczne, natomiast uczniowie klasy trzeciej technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec na zajęciach reklamy przygotowali hasła związane tematycznie ze zjawiskiem handlu dziećmi. Efekty prac zostały wyeksponowane w formie wystawy pod hasłem: „Handel ludźmi naszymi oczami”. Wśród najbardziej zaangażowanych w przygotowanie wystawy uczniów znaleźli się: Mariola Koriat, Agata Kurpińska, Judyta Fitas – uczennice klasy II TH. Nad całością realizacji programu czuwały: mgr inż. Marzena Kwiecińska, mgr Katarzyna Rupniewska oraz  mgr Jolanta Wyciszkiewicz – pedagog szkolny.

DZIEŃ BHP

W ramach programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” dnia 21 maja 2010 rokuw Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbył się Dzień BHP. Młodzież przygotowywała się do niego już od 10 maja, licznie zgłaszając się do konkursu plastycznego pod hasłem „Wypadki przy pracy powodem niepełnosprawności”. Efekty konkursu w postaci ciekawych prac zostały zaprezentowane podczas Dnia BHP.

 

Festiwal Nauki i Sportu

W dniu 12 maja bieżącego roku Nasza szkoła po raz pierwszy zorganizowała Festiwal Nauki i Sportu z udziałem uczniów Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie i Publicznego Gimnazjum w Niekłaniu, którym zapewniono wiele atrakcji. Mogli oni sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w wybranych przez siebie zajęciach i dyscyplinach. Uczestnicy wykazali się zaangażowaniem i pomysłowością. Pogoda dopisała, a trud pracy został nagrodzony przez organizatorów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

30 kwietnia 2010 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych – Liceum Ogólnokształcącego i Technikum kształcącego w zawodach: technik ochrony środowiska, technik handlowiecoraz technik informatyk. W uroczystości, oprócz rodziców, uczniów i nauczycieli wzięli udział Za-ca Burmistrza Pan Andrzej Głogowski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej Pan Dariusz Bojczuk oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w KońskichPan Krzysztof Stachera.

Wyróżnieni na Parkiecie GPW w Warszawie

27 kwietnia 2010 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Finałowa I Edycji Projektu „Rekiny Przedsiębiorczości”.  Projekt składał się ze Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz z kursu e-learningowego. W czasie Gali najlepsi szkolni inwestorzy i ich nauczyciele, wyłonieni spośród 5104 zespołów z 828 szkół odebrali dyplomy i nagrody. Wśród wyróżnionych byli przedstawiciele naszego Klubu – Zespół GRACCYw składzie: Michał Jedynak, Karol Fatel, Karol Moczarski i opiekun zespołu, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Michał Młodawski. Nasz zespół został wyróżniony za 19-te miejsce w grze podstawowej i 3-cie miejsce w dogrywce na kontraktach terminowych.
Szkoła, Uczniowie i Opiekun otrzymali dyplomy oraz wartościowe nagrody: drukarkę, cyfrowe aparaty fotograficzne, programy multimedialne i książki.

XI Powiatowe Sympozjum Ekologiczne

22 kwietnia 2010 roku w ZSP w Stąporkowie odbyło się XI Powiatowe Sympozjum Ekologiczne. Zbiegło się ono z obchodzonym w tym terminie Dniem Ziemi. Tegoroczne hasło przewodnie sympozjum: „Tradycja i nowoczesność w ochronie przyrody” miało na celu przeanalizowanie zmian w podejściu do tego zagadnienia na przestrzeni wielu lat.
Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez Starostę Koneckiego Andrzeja Marka Lenarta. Wśród zaproszonych gości byli min.: pan Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, pan Jan Wróblewski – wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Imprezą towarzyszącą tegorocznego Sympozjum był Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej, który jak zwykle rozgrywał się w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Tematyka Konkursu była następująca:
1. „Przyrodnicze logo wybranej gminy powiatu koneckiego” – temat  dla uczniów szkół podstawowych.
2. „Różnorodne formy ochrony ptaków i ich siedlisk w Polsce” – temat dla uczniów szkół gimnazjalnych.
3. „Tradycyjne i nowoczesne formy ochrony środowiska w Polsce i w Europie” ­ temat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w teście jednokrotnego wyboru.
Współzawodnictwo w pierwszym etapie wyłoniło zwycięzcę – Katarzynę Rurarz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie), która zdobyła 27 punktów na 30 możliwych. Zdobywcę II miejsca wyłoniła dopiero dogrywka dogrywka. Po dodatkowych 15 pytaniach lepsza okazała się Maria Milczarek – I LO Końskie, natomiast III miejsce zajęła Kaja Pieprzak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.
Na zakończenie sympozjum uczniowie naszej szkoły wystąpili z przygotowaną na tę okoliczność częścią artystyczną.

 

Comenius w Stąporkowie

W dniach 21-27 marca br. gościliśmy grupę młodzieży i nauczycieli z Bułgarii, Litwy, Włoch oraz Francji, która wraz z naszymi uczniami uczestniczy w programie Comenius. Realizujemy wspólnie projekt pt. „Od tradycji do nowoczesności – My nowi Europejczycy”. Do tej pory odbyły się trzy „wizyty robocze”: w Bułgarii, Francji i we Włoszech. W czasie „wizyty polskiej” 22 marca  był „Dniem Comeniusa”. Młodzież szkół uczestniczących w programie przedstawiła prezentacje pt. „Artysta naszego regionu”. Możliwość obejrzenia mieli zaproszeni goście, występujący w tym dniu artyści oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna. W czasie przerwy goście mieli możliwość obejrzenia wystawy etnograficznej pt. „Ocalić od zapomnienia” oraz wystawę prac naszych uzdolnionych uczniów:
fotografii – Bartłomieja Gągolewskiego oraz rysunku i malarstwa Wioletty Wójcik i Pawła Mirończuka.
W drugiej części naszego spotkania prezentowaliśmy artystów pochodzących z gminy Stąporków. Były to zespoły muzyczne i taneczne.
Część artystyczna, na którą złożyły się występy artystów naszego regionu miała na celu ukazanie pięknych elementów polskiej tradycji. Są one świadectwem naszych korzeni i związku teraźniejszości z przeszłością. Zgodnie z tytułem projektu „Od tradycji do nowoczesności – My nowi Europejczycy”, zaproszeni artyści zaprezentowali twórczość związaną z tradycją i kulturą ludową naszego regionu oraz nawiązującą do współczesnych trendów w muzyce i tańcu.

 

Nasi uczniowie potrafią inwestować!

Udowodnili to w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, w której uczestniczyło ponad 5000 zespołówuczniowskich, ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Nasz zespół GRACCY zajął 19 miejsce w rankingu krajowym i znalazł się wśród wyróżnionych w grze. W rankingu województwa świętokrzyskiego GRACCYzajęli 1 miejsce a następne miejsca od 2 do 5 w tym rankingu zajęły także zespoły z naszej szkoły, które występowały pod nazwami: Szakale, JeszczeLeszcze, QRSTOCK, DejaVu. W naszym województwie w grze uczestniczyło ponad 200 zespołów. Nasz najlepszy zespół stanowili uczniowie z klasy IV TI w składzie: Michał Jedynak – lider oraz  Karol Fatel, Karol Moczarski. Opiekę nad zespołami uczestniczącymi w grze sprawował nauczyciel podstaw przedsiębiorczości mgr inż. Michał Młodawski.

III miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego

W dniach 10-11 lutego 2010r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbył się po raz dziewiąty Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Koneckiego szkół ponadgimnazjalnych. Udany występ zanotowali Dariusz Janik i Mateusz Jedynak (z klasy II TI), którzy wśród 14 drużyn chłopców wywalczyli IIImiejsce. Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich.

LAUREACI STYPENDIÓW STAROSTY KONECKIEGO

1 lutego 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Końskich wręczono najlepszym studentom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, stypendia finansowe. Stypendia wyróżniają przede wszystkim tę młodzież, która osiągnęła wysoką średnią ocen w poprzednim roku akademickim lub szkolnym. Wśród dziesiątki uczniów istudentów jest nasza uczennica z klasy III LO – Kaja Pieprzak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Przyznano nam Certyfikat!

W dniu 13 stycznia 2010 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Szkoły Przedsiębiorczości w sprawie przyznaniaCertyfikatówNasze Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie 94 szkół z całej Polski, które otrzymają to zaszczytne wyróżnienie.

„Ojców to naszych prastare zwyczaje…”

Po trzyletniej przerwie powróciliśmy w naszej szkole do tradycyjnych „jasełek”. W ostatnim dniu przed zimową przerwą świąteczną grupa młodzieży z Panią Profresor Jadwigą Dudą przygotowała i przedstawiła wzruszającą akademię z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W montażu słowno-muzycznym przypomniane zostały wspaniałe, polskie kolędy związane z przeżywaniem jednych z najbardziej rodzinnych i lubianych Świąt. Po jasełkach, wspólnych dla wszystkich, wychowawcy z uczniami udali się do klas na przygotowane we własnym gronie wigilie klasowe.

„Złoci” Pana Kusztala

W dniach 19 i 20 listopada br., na Miejskiej Hali Sportowej w Stąporkowie po raz dziesiąty spotkały się drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Koneckiego. X Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Koneckiego okazał się tym razem szczęśliwy dla drużyny chłopców, która po raz pierwszy odniosła w nim historyczne zwycięstwo. Drużyna dziewcząt po latach hegemoni tym razem była bardziej gościnna. Po wyrównanych i pełnych dramaturgii meczach ostatecznie zajęła czwarte miejsce w turnieju.

Po raz kolejny

Po raz kolejny bo już 10-ty młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica stanęła na wysokości zadania i licznie oddała krew dla potrzebujących. Tym razem 21 uczniów z klas: III Technikum Informatycznego, III Liceum Ogólnokształcącego oraz IV Techikum Handlowego i IV Technikum Ochrony Środowiska wzięło udział w akcji krwiodawstwa, w szpitalu Świętego Łukasza w Końskich. Miało to miejsce 9 i 10 listopada 2009r. Uczniowie oddali 9,45 litra krwi. Akcja została poprzedzona działaniami informacyjnymi prowadzonymi przez opiekunki Szkolnego Koła HDK panią Marzenę Kwiecińską i panią Jadwigę Dudę. Przekazywane informacje dotyczyły znaczenia krwi w sytuacji zagrożenia życia człowieka i uświadamiania młodzieży o potrzebie oddawania krwi, która jest niezastąpionym darem wielokrotnie ratującym życie ludzkie.

Narodowe Święto Niepodległości i Dzień  Patrona

Obchody Święta Niepodległości i Dnia Patrona miały miejsce w szkole 10 listopada.  Młodzież i nauczyciele zgromadzeni w sali gimnastycznej obejrzeli program artystyczny  w wykonaniu uczniów klas pierwszych. „To była piękna lekcja historii” – powiedziała Pani Dyrektor w podsumowaniu programu. W dniu 11 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który w szczególny sposób przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wśród zgromadzonych przed pomnikiem Marszałka byli: Burmistrz Stąporkowa Pani Dorota Łukomska, przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury, kombatanci i harcerze. Naszą Szkołę reprezentowali: Przewodnicząca Rady SU Kamila Książek oraz Łukasz Kwiecień, Paulina Blecharska, Karol Wnuk i opiekunka SU Pani Bożena Młodawska. O godzinie 15:00 harcerze zapalili przed Pomnikiem symboliczny znicz, po czym nastąpiło składanie kwiatów. Dalsza część uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Stąporkowie miała miejsce w Domu Kultury.

Szkolne Koło Medialne:
Karol Wnuk, Paulina Blecharska kl. 2a LO

Wyróżnieni na Gali IMPULS 2009

Gala odbyła się 6 listopada 2009r. w Warszawie w Teatrze Kamienica. Naszą Szkołę i Szkolny Klub Przedsiębiorczości INSPIRON reprezentowali na Gali uczniowie: Anna Boruń, Klaudia Sałuda i Małgorzata Wiśniewska – wyróżnieni w Konkursie NBP na scenariusz audycji radiowej „Droga do euro” oraz opiekun Klubu, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości mgr inż. Michał Młodawski – wyróżniony jako „Najlepszy nauczyciel przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych”.Wszystkim serdecznie gratulujemy!.

Ślubowanie pierwszoklasistów. Zjazd Absolwentów

11 września 2009 r. to dzień szczególny – to właśnie wtedy  w ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie miały miejsce dwa ważne wydarzenia – ślubowanie uczniów klas pierwszych i zjazd absolwentów, którzy ukończyli stąporkowską szkołę w 1961 roku.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Podobnie jak w latach ubiegłych,  1 września 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica wStąporkowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009/2010. Dyrektor Szkoły, Pani Zofia Komorowska powitała  obecnych, a wśród nich Pana Andrzeja Marka Lenarta – Starostę Koneckiego, rodziców, nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor zapoznała wszystkich z priorytetami, nadrzędnymi celami dydaktycznymi i zadaniami wychowawczymi zaplanowanymi do realizacji w tym roku szkolnym oraz podała krótką informacje o wynikach matury 2009. Były one lepsze niż w latach ubiegłych. Nasza szkoła, biorąc pod uwagę zdawalność, uplasowała się na trzecim miejscu wśród szkół Powiatu Koneckiego – po I i II LO, a przed Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych z Końskich. Rewelacyjnie wypadł egzamin zawodowy dla technika ochrony środowiska – 100% zdawalności.
Sala gimnastyczna na której spotkali się wszyscy nie przypominała tej z przed wakacji. Nowe okna i podłoga – to najbardziej rzuciło się w oczy wszystkim zebranym. A jeszcze w sierpniu, jak zauważyła Pani Dyrektor, szkoła w tym miejscu przypominała wielki plac budowy. Oprócz remontu sali gimnastycznej wykonane zostały prace  w salach lekcyjnych oraz otoczeniu budynków dydaktycznych. Wszystko to ramach programu „NOWA SZKOŁA KONECKA – Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny, w Powiecie Koneckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Część prac wykonana została z własnych środków.
Na zakończenie uroczystości zabrał głos Starosta Konecki, Pan Andrzej Marek Lenart, który w krótkim przemówieniu życzył naszym uczniom udanego roku szkolnego, a Pani Dyrektor podziękował za osobiste zaangażowanie w nadzorowaniu prac, które trwały przez całe wakacje.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!