Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

0

Magda Wierzbowska mistrzem wiedzy o patronie

Redaktor naczelny 9 listopada 2013

Fakt, że patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie wybrany został Stanisław Staszic, pozwoliło naszej szkole na uczestnictwo w działaniach i inicjatywach o szerokim zasięgu. Ale wróćmy do początku. Od końca lat osiemdziesiątych zaczęła być realizowana idea współdziałania, wymiany doświadczeń oraz doskonalenia pracy wychowawczej między różnymi szkołami zawodowymi mającymi za patrona właśnie Stanisława Staszica. To ambitne przedsięwzięcie mogło być urzeczywistnione dzięki inicjatywom oraz zaangażowaniu Instytutu Kształcenia Zawodowego, którym kierował prof. Stanisław Kaczor.

W 1987r. w Zespole Szkół Zawodowych w Stąporkowie odbył się zjazd przedstawicieli placówek noszących imię Stanisława Staszica. Uczestnicy spotkania zdecydowali się powołać Klub Szkół Staszicowskich jako ogólnopolskie stowarzyszenie społeczno-pedagogiczne. Jego prezesem został dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Stąporkowie, mgr Bronisław Bury.

Starania, aby Klub Szkół Staszicowskich mógł formalnie działać jako stowarzyszenie w zasięgu krajowym trwały długo. Obowiązująca ustawa nie pozwalała na rejestrację stowarzyszenia, którego jedynymi członkami są osoby prawne (w tym przypadku-szkoły). Zarząd Klubu zdecydował o przyjęciu nazwy: Towarzystwo Przyjaciół Szkół Staszicowskich. Rejestracja Towarzystwa została dokonana w lutym 1990r.

Od 1994r. rozpoczął się renesans działalności Towarzystwa. Przełomowym impulsem stało się VI Ogólnokształcące Sympozjum (a zarazem trzecie walne zgromadzenie członków TPSS). Odbyło się ono w Miętnem koło Garwolina. Tamtejszy Zespół Szkół Rolniczych z okazji 70-lecia istnienia zaprosił przedstawicieli szkół klubowych. Spotkaniu towarzyszyła sesja popularnonaukowa oraz pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce.

Nasza młodzież uczestniczyła we wszystkich edycjach konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu wielokrotnie zostając laureatami i zwycięzcami. Do tej pory tytuł mistrza wiedzy o patronie uzyskali uczniowie: Dorota Lisowska, Anna Pacek, Krzysztof Wrzecionowski, Krzysztof Orczyk i Weronika Kossar. W tym roku grono to powiększyło się o uczennicę klasy I Liceum Ogólnokształcącego Magdalenę Wierzbowską.

W dniach 10-11 czerwca 2010r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu odbyło się dwudniowe XXII – Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich oraz XVII – edycja konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce. Tematem przewodnim 17 edycji Konkursu miało być ukazanie dorobku Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich oraz poszczególnych szkół klubowych w upowszechnianiu postaci, myśli społeczno-filozoficznej i działalności publicznej naszego Patrona.

Konkurs dzieli się na dwie kategorie: indywidualną i zespołową. W konkursie indywidualnym uczestniczyło około 30 uczniów najlepiej znających biografię Staszica i epokę w której żył. Uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Stąporkowie Magdalena Wierzbowska zdecydowanie najlepiej rozwiązała test poświęcony postaci Stanisława Staszica i otrzymała tytuł Mistrza Wiedzy o Patronie. Uczennica doskonale przygotowała się do konkursu opracowując ponad 200 szczegółowych pytań. Nad całością czuwał mgr Dariusz Młodawski, historyk, który rozmiłował uczniów w tej tematyce. Nagrodą za zajęcie I miejsca była wieża stereo, płaskorzeźby z wizerunkiem Staszica, książki i wydawnictwa albumowe.

Także w konkurencji zespołowej polegającej na napisaniu scenariusza imprezy artystycznej przybliżającej uczniom klas pierwszych szkół noszących imię Stanisława Staszica postać Patrona, jego dorobek i znaczenie w historii Polski, uczniowie Bartosz Kołodziejczyk z klasy II Technikum Informatycznego i Urszula Teper z klasy I Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Stąporkowie wykazali się wielką wiedzą uzyskując dyplom uznania. Uczniów do konkursu zespołowego przygotowywała mgr Dorota Kosierkiewicz. Jednym z elementów uatrakcyjniających tegoroczne sympozjum było zwiedzanie Kopalni Soli w Kłodawie.

Z perspektywy czasu utworzenie Klubu, a następnie Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich należy ocenić jako przejaw ważnych przemian, które dokonały się w naszym kraju. Działalność stowarzyszenia oraz formuła konkursu jest żywa i poszukująca. Aktualnie stowarzyszenie liczy kilkadziesiąt szkół-już nie tylko zawodowych, ale również ogólnokształcących. Uczestnictwem w Stowarzyszeniu zainteresowane są szkoły podstawowe, a także inne instytucje, nie związane bezpośrednio z oświatą. Taka sytuacja każe szukać nowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania w Kościelcu przedstawione zostały już konkretne propozycje. Miejmy nadzieję, że zostaną one zrealizowane. Stowarzyszenie nie jest tylko formalną instytucją. Pozwala ono na nawiązanie i podtrzymywanie osobistych kontaktów między uczestnikami kolejnych spotkań zarówno wśród przedstawicieli młodzieży jak i nauczycieli. Trudno więc nie przytoczyć trafnej opinii prezesa Bronisława Burego: „Stowarzyszenie stało się wielką rodziną staszicowską”. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję konkursu poświęconą naszemu patronowi.

Nasza strona wymaga plików cookie. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętaszHasła ?

Zarejestruj się na stronie!